Erhvervsvejledning

Ladelund4-3

Formålet med erhvervsvejledningen er, at

 • give eleverne indsigt i og viden om de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. klasse
 • sikre, at den enkelte elev træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har
 • hjælpe med praktikperioder
 • skabe kontakter til danske og tyske uddannelsessteder
 • hjælpe med at finde en læreplads.

Praktik og Milife

Et formål med Ladelund Ungdomsskole er, at skolen skaber den gode overgang til erhvervslivet for eleverne. For at kunne træffe det gode valg for ens fremtid, er det en hjælp for eleverne at vide noget om

 • de egne styrker og svagheder,
 • de egne ønsker,
 • redskaber for at komme i mål med ønskerne.

Alle elever gennemløber i starten af skoleåret et forløb i MiLife, der netop skal formidle denne bevidsthed for den enkelte og fremme muligvis skjulte talenter og interesser.

Forskellige praktikker for alle klasser er et væsentligt element i skoleåret og har flere formål:

 • Give orientering i forskellige erhverv, håndværk og uddannelsesmuligheder.
 • Give rum til at afprøve nyt og samle praktiske erfaringer.
 • Være brobygger til og skabe viden om forskellige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og –muligheder nord og syd for grænsen.
 • Være en ”gulerod” for skoletrætte elever, der mangler mål, motivation og mening med læring. 

Skolen vil fremadrettet arbejde på at tilbyde flere praktikperioder om året:

 • Om efteråret et ét ugers forløb med workshops og brobygningsforløb nord og syd for grænsen med udgangspunkt i Ladelund.
 • Om foråret et to ugers forløb i en selv valgt virksomhed.
 • Mulighed for et længer varigt praktikforløb med en fast aftale med en virksomhed (praktikdag/ -eftermiddage).